İstanbul Antikacılar Derneği
www.antikacilar.com.tr
" Antikacıların Buluşma Noktası "

Olağan Genel Kurul Toplantısı
11 Mart 2020

 

Olağan genel kurul toplantımız 21.03.2020 saat 10:00´da dernek merkezimizde yapılacak olup çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28.03.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Sayın üyelerimize duyurulur.

Gündem
1.Açılış ve yoklama
2.Divan heyetinin seçimi
3.Yönetim kurulu, faaliyet ve denetim raporlarının okunup, onaylanmasının onaya sunulması
4.Dernek zorunlu organlarının seçimi
5.Dilek ve temenniler
6.Kapanış